Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Dodano dnia: 21 marca 2018

MISJA

Misją konkursu jest budowanie świadomości kluczowej roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Stawiamy sobie za cel promowanie edukacji jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji w mediach poprzez nagradzanie istotnych publika­cji z tej dziedziny.

NAGRODA

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego będzie przyznana w 2018 roku w dwóch kategoriach:

  •  „Artykuł naukowy” (nagroda pieniężna w wysokości 20 000 PLN);
  •  „Artykuł publicystyczny” (udział w wydarzeniu dotyczą­cym edukacji za kwotę do 10000 PLN).

KRYTERIA KONKURSU

Publikacje zgłoszone do konkursu w kategorii „Artykuł naukowy” powinny być afiliowane przy polskich instytucjach naukowych.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • artykuł w formacie pdf;
  • CV i bibliografię publikacji.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną: nagroda@efc.edu.pl

Termin nadsyłania artykułów konkursowych upływa 30 czerwca 2018 roku.

O FUNDACJI EFC

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Została założona w 2009 roku przez polskiego przedsiębiorcę i filantropa – Andrzeja Czerneckiego, syna patrona Fundacji. Misją EFC jest aktywizacja i wyrównywanie szans rozwoju uzdolnionych jednostek oraz całych środowisk związanych z edukacją, w szczególności uczniów, nauczycieli i pracowników nauko­wych. Służą temu wyspecjalizowane, kompleksowe programy wsparcia – „Marzenie o Nauce” oraz „Edukacja Inspiracja”.

O PATRONIE

Profesor Roman Czernecki – słynny pedagog, patron Nagrody oraz Fundacji EFC. Całe życie poświęcił edukacji. Podczas okupacji z powodzeniem organizował tajne naucza­nie. Po wojnie stworzył szkołę w Szczekocinach. Później był szefem Kuratorium Oświaty w województwie zielonogór­skim, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Na każdym poziomie edukacji dał się poznać jako świetny organizator, którego celem była praca nad rozwojem młodych ludzi niezależnie od warunków, w jakich się znaleźli i skąd pochodzili.

Formularz zgłoszeniowy

Przydatne linki