Rozwój naukowy naszych pracowników - dr Dorota Herbik

Dodano dnia: 5 grudnia 2017

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się Otwarte Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podczas którego miała miejsce uroczysta promocja doktorska.

Otwierając posiedzenie Senatu J.M. Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik powitał przybyłych gości i podkreślił wyjątkowy charakter uroczystości. Swoje słowa uznania skierował do nowych doktorów. Mówił: „Społeczność akademicka zawsze z ogromnym uznaniem docenia zdobycie kolejnych stopni naukowych przez pracowników Uczelni. Z pewnością jednak, jest to przede wszystkim bardzo ważny dzień w życiu każdego z Państwa – nowych doktorów - będący momentem przełomowym w karierze naukowej i artystycznej."

Nowa doktor sztuki – Dorota Herbik – trzecia od lewej

 

- komentarz autorki – dr Doroty Herbik z rozprawy doktorskiej: „Poszukiwanie form artystycznego obrazowania w kolekcji obrazów Affirmatio”:

/.../ W kolekcji obrazów „Affirmatio” linia prosta występująca na styku czytelnych podziałów, (w obrysie zewnętrznym obrazu i w formie wewnętrznych rytmów) służy poczuciu klarowności odczytu. Kolor jest bardziej zmysłowy, uczuciowy, mniej formalny. Jest najbardziej sensualnym elementem kompozycji. W kolekcji „Affirmatio” przynależy on do linii jak i do płaszczyzny. Pola pokryte wklęsłymi liniami tworzą dotykalną fakturę i delikatny efekt światłocienia. Zastosowanie efektu „polichromowanego reliefu” obok technik malarskich tworzy swoiste środki wyrazowe odmienne od tradycyjnych technik malarskich. Zagęszczona tkanka malarska tworzy rodzaj rytmicznej gry na powierzchni obrazu. Eksploruję abstrakcyjne właściwości koloru, linii i kształtu. Modyfikacje kolorystyczne kolekcji „Affirmatio” w obrębie tonów złamanych, przytłumionych, zróżnicowanych temperaturowo i walorowo szarości (w połączeniu z odcieniem metalu szlachetnego i jego oksydacji) służą szukaniu atrybutów rzeczywistości. W każdym obrazie szukam konsekwentnych praw nim rządzących, z najważniejszym prawem polegającym na poszukiwaniu czytelnej równowagi („equilibrium”). Zróżnicowanie środków wyrazu przyniosło rozbudowanie tradycyjnego warsztatu malarskiego o rzeźbiarskie ryty i technikę posrebrzania na pulmencie. Kolory substancjalne wzbogacone o odcienie czystego srebra i srebra oksydowanego dają nowe możliwości ekspresji. /.../

Gratulujemy!

Przydatne linki