Kolejna Piątka od Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dodano dnia: 26 stycznia 2016

Pragniemy poinformować, że w wyniku oceny programowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, nasz kolejny kierunek- Kosmetologia, otrzymał ocenę pozytywną na poziomie bardzo dobrym.

Jest to najwyższa nota w systemie oceniana PKA. Wiąże się to z akredytacją do kształcenia na kierunku Kosmetologia, ale również z uzyskaniem pozwolenia prowadzenia kierunku, aż do roku akademickiego 2021/2022. Tak długie akredytacje, bo aż 5 letnie są udzielane bardzo rzadko. Tym bardziej miło nam, iż zespół PKA wysoko ocenił jakość nauczania na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, zapewniając że "(…) obecnie infrastruktura dydaktyczna zapewnia możliwość realizacji zaplanowanych efektów kształcenia. Wydział posiada wystarczającą kadrę dydaktyczną."

To znakomita wiadomość dla naszych Studentów i Wykładowców, ale jednocześnie mobilizacja na przyszłość, by wciąż podnosić standardy i ulepszać funkcjonowanie Uczelni. Uzyskanie tak wysokich ocen jest konsekwencją rzetelnej i ciężkiej pracy pracowników akademickich, jak i wszystkich pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Obiecujemy, że dołożymy jak największych starań, aby dalej kontynuować nasze sukcesy
i podnosić efekty kształcenia na Uczelni.

 

Przydatne linki