Zarządzanie - Studenckie Biuro Karier BAZa

facebook

Zarządzanie

Ubezpieczenie

W trakcie realizacji praktyk student jest zobowiązany do ubezpieczenia NNW.
Ubezpieczenie można wykupić w pok. 202 budynek B w godz. 9 – 15.

Składka na jednego ubezpieczonego – 75 zł

Zakres terytorialny – Cały świat

Suma ubezpieczenia – 30.000,00 zł

 

dr inż. Anita Usielska

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku ZARZĄDZANIE

 

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017:

od 07.02.2017 regularne dyżury

WTOREK p. B 220

godz. 15.00-16.00

Niedziela B p. A 307

15.I.2017 godz. 13.00-13.45
12.II.2017 godz. 15.30-16.15

  

 


 

 

 


 

 

 


 


 

Joomla SEO by AceSEF

Partnerzy

Pozostałe jednostki